Gemeenschapsvorming

Hoe wordt een verzameling mensen een gemeenschap?

In de moderne tijd heerst het individualisme. Dat wil zeggen dat mensen met vooral betrokken zijn op hun persoonlijke ontwikkeling. Oude gemeenschappen brokkelen daardoor in eerste instantie af en er zijn nieuwe gemeenschappen nodig omdat een menselijke ontwikkeling zonder gemeenschap niet mogelijk is.

Als kind kom je, door je geboorte, in een oude gemeenschap terecht, zoals een gezin, een familie, een stad, een steek of een volk. Oude gemeenschap wil hierbij zeggen dat je er zelf eigenlijk geen invloed op hebt gehad. In nieuwe gemeenschappen komen we terecht door onze keuzes. Bovendien bepalen we, door onze eigen inbreng, mede hoe die gemeenschap wordt vormgegeven.

Onder dit hoofdstuk staan stukjes die daar verder op ingaan. Gemeenschapsvorming is ingewikkeld en kan vanuit diverse invalshoeken worden benaderd. In feite komt in gemeenschapsvorming samen wat ik in andere hoofdstukken ook heb beschreven.