BD-landbouw

BD-landbouw

BD landbouw is belangrijk voor de mens.

Alleen de bd-landbouw gaat op zo’n manier om met mens, dier, plant en aarde dat plant en dier echt voeding kunnen geven aan de mens. Voeding is daarbij méér dan maagvulling, dan brandstof. Het is meer dan koolhydraten, vitaminen en anti oxidanten. Uiteindelijk leeft een mens namelijk van levenskracht. Een mens leeft van de geestelijke krachten, die hij terug kan vinden in de voedingsmiddelen, die immers ook door levensprocessen tot stand gekomen zijn. Ook zijn eigen levensprocessen zijn een manifestatie van het geestelijke in het stoffelijke. Ons fysieke lichaam wordt door geestelijke krachten gemaak en in leven gehouden. Wanneer een mens “de geest heeft gegeven”, worden de verbanden verbroken en komt het lichaam terecht in processen van verrotting en verval.

Ik ben door mijn werk veel in aanraking gekomen met de bd-landbouw. Alhoewel ik geen boer ben, heb ik wel 35 jaar lang een volkstuintje gehad, waar ik groente en fruit op geteeld heb voor eigen gebruik. Door studie van de antroposofie en door veel experimenten ben ik op enkele zaken gestoten die cruciaal zijn voor goede resultaten met de bd-landbouwmethode. Deze zaken zijn niet onomstreden, ook niet binnen de bd-beweging zelf. Voor diegenen die daarin geïnteresseerd zijn wil ik hier graag mijn kennis en ervaring beschikbaar stellen.

Ik ben ook bezig om de “landbouwcursus” te bewerken. Deze cursus is in 1924 dor Rudolf Steiner gehouden. Omdat veel mensen de inhoud van de cursus onbegrijpelijk vinden, ben ik de voordrachten gaan toelichten en bewerken. Ik ben daar nog niet klaar mee, maar ik ben al wel een stuk gevorderd. Op de site van Stichting Warmonderhof kunt u de bewerkte voordrachten lezen.
Bewerkte versie van de BD-landbouwcursus