Home

Welkom

Dit is de persoonlijke website van Jan J.C. Saal

Vernieuwing van de samenleving en met name van de economie begint eigenlijk met een vernieuwing van het denken daarover. Dogma’s moeten veranderen in levende denkbeelden, waarin de mens en de menselijkheid centraal staan. Economie gaat eigenlijk niet over geld, maar over waardeschepping, waarbij geld de functie van waarde-meting en waarde-overdracht vervult

pdf van brochure over waardevorming
pdf brochure over Roven, ruilen, basisinkomen

Op deze website vindt u een aantal onderwerpen waar ik mij gedurende mijn leven aan gewijd heb en in verdiept heb. Ik hoop dat u in een of meerdere onderwerpen geïnteresseerd bent en dat u deze informatie kunt gebruiken. Als grote lijn ben ik eigenlijk altijd bezig geweest met verschillende aspecten van gemeenschapsvorming. Oude gemeenschappen verliezen hun kracht of vallen uit elkaar. Nieuwe gemeenschappen worden opgericht. Om nieuwe gemeenschappen te kunnen vormen hebben we nieuwe inzichten nodig. Inzichten over de mens als wezen en over zijn mogelijkheden, zijn ontwikkeling en zijn gedrag. Rudolf Steiner heeft in het begin van de vorige eeuw een belangrijke impuls op dit gebied gegeven, met het ontwikkelen van de Antroposofie. Ik ben op delen van zijn werk door gegaan.

FotoJan1

Ik ben werkzaam onder de bedrijfsnaam Helecon CV. Deze naam is ontstaan uit een samentrekking van de woorden “helende” en “economie”. Daarmee probeer ik de kernwaarden van mijn werk te raken. Namelijk de genezende werking die de economie op het denken van mensen en op hun gevoel voor zingeving kan hebben. Een en ander zal in inhouden verder worden toegelicht en uitgewerkt.

In verband met een lezing die ik op 26 januari 2014 in Breda heb gegeven over “geld en bewustzijn”, is een filmpje gemaakt over mijn visie daarop. Dat filmpje is hier op YouTube te zien.

Recent is er en uitzending geweest over het eigendom van bedrijven. Ook daar is vernieuwing noodzakelijk. Met stichting Sleipnir werk ik daar al jaren aan. De actualiteit hiervan wordt duidelijk in deze uitzending.
Link naar deze uitzending

Deze site is nog in bewerking dus nog lang niet compleet. ook missen hier en daar nog afbeeldingen.

De informatie die u vindt mag gebruikt worden, mits u de herkomst vermeldt en mits u de context waarin de informatie staat respecteert.

KWINTETTEN

Samen met Bart Keer en Jan Roelofs heb ik een kaartspel ontwikkeld, dat Kwintetten is genoemd. Kwintetten is een kaartspel dat lijkt op kwartetten. Het helpt om een mens en milieuvriendelijke kijk op de samenleving te ontwikkelen.

Het “KWINTETSPEL” is inmiddels uitgekomen en te bestellen via http://www.gezichtspunten.nl, andere uitgaven.

 kwintettenlogo

 

Kijk op de agenda voor lezingen e.d.

Reacties op de actualiteit zijn korte reacties en reflecties op actuele economische gebeurtenissen. Ook oudere reacties kunnen hier worden gelezen.

Inhoudelijke stukjes

http://vimeo.com/21363401 Video over nieuw maatschappijbeeld (20minuten)

opgenomen tijdens een bijeenkomst van de Economy Transformers

 

Ik wens u veel interesse bij uw ontdekkingstocht op deze site.

 

Jan J.C. Saal

 

Enkele spreuken die met de inhoud samenhangen:

 

Elke gedachte is verbonden met talloze andere gedachten
Deze andere gedachten kunnen de eerste onderbouwen of bestrijden
Wanneer we ons denken willen ontwikkelen,
zullen we ons eigen denken moeten onderzoeken en
zullen we op veel vlakken tegelijk denkbeelden moeten ontwikkelen
De mens is het voorbeeld van een samenhangend geheel
Daarom zal de mens steeds in het middelpunt van ons denken geplaatst moeten worden.

Jan Saal

 

 

Door het scheppen van waarde
Wordt een mens schepper op aarde
Hij doet dit samen met medemensen
Door het vervullen van anderen hun wensen
Om werkelijk iets bij te dragen aan het bestaan
Zal ieder mens een ontwikkelingsweg moeten gaan

Jan Saal

Sociale hoofdwet van Rudolf Steiner:
“Het welzijn van een geheel van samenwerkende mensen is des te groter, naarmate de enkeling minder aanspraak maakt op de opbrengsten van zijn prestaties, dat wil zeggen, naarmate hij meer van deze opbrengsten aan zijn medewerkers afstaat en naarmate meer van zijn eigen behoeften niet door zijn eigen prestaties, maar door de prestaties van de anderen worden bevredig.

Rudolf Steiner

Mensen van goede wil zijn geneigd
om het ontbrekende deel aan te vullen
van wat zij als een geheel ervaren.
Mensen van slechte wil zijn geneigd
om de kern onderuit te halen
van hetgeen zij als vijandig zien.

 

Jan Saal