Brochures

Onderstaande brochures zijn te verkrijgen

Roven, ruilen en het basisinkomen eigen uitgave 2018
Te bestellen via j.saal@chello.nl   Kosten € 3,– plus verzendkosten
In deze brochure ga ik dieper in op waardevorming en de functie van geld daarbij, als tegenwaarde. Daarnaast wordt duidelijk dat onze maatschappij een ontwikkeling doormaakt van roven, via ruilen naar associëren. Het basisinkomen is feitelijk een begrip dat aansluit bij de toekomst van de economische ontwikkeling. Bij een juist begrip van waardevorming wordt een basisinkomen niet alleen noodzakelijk vanuit morele gezichtspunten, maar ook vanuit economische gezichtspunten.

Biografie en ziekte, nummer 16, 1995
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl   Kosten € 3,– plus verzendkosten
In hoeverre hebben biografische ontwikkelingen en ziekte iets met elkaar te maken. Mensen die hun persoonlijke initiatief vinden en volgen zijn in het algemeen weinig ziek, maar lang niet alle ziektes hebben een biografische oorsprong. ook iets over goed en kwaad, in de vorm van tegenkrachten.

Kunstzinnige therapie, nummer 29, 2001
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl   Kosten € 3,– plus verzendkosten
Deze brochure heb ik niet als deskundige maar meer als redacteur geschreven. De brochure behandelt de verschillende kanten en mogelijkheden van de kunstzinnige therapie in de antroposofische gezondheidszorg.

Sociale gezondheidszorg, nummer 36, 2005
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl   Kosten € 3,– plus verzendkosten
We kunnen de gezondheid van onszelf en van onze medemensen ondersteunen door aandacht te hebben voor ieders biografische ontwikkeling. Deze brochure biedt gezichtspunten op het gebied van levensloop en gemeenschapsvorming, die bijdragen aan de bewustwording tot het maken van gezonde keuzes. Iedere mens heeft voor zijn eigen ontwikkeling andere mensen nodig. Hoe kunnen wij anderen bij hun ontwikkeling ondersteunen?

Zingeving in de laatste levensfase, nummer 40, 2007
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl   Kosten € 3,– plus verzendkosten
In de laatste levensfase van een mens gebruik maken van de kwaliteiten en vermogens die hij of zij gedurende het leven heeft ontwikkeld. Daardoor kunnen we ook dan nog actief deelnemen aan de maatschappij, zonder de fysieke kracht van jongere mensen. Aan het begin va het leven kunnen we niet zo veel, maar hebben daar ook weinig bewustzijn over. aan het eind van het leven ligt dat gedifferentieerd. Veelal kunnen we fysiek niet meer zo veel, maar geestelijk nog wel. Met de huidige technische hulpmiddelen kan dan toch nog de wereld voor ons open liggen.

Kanker, een visie op ontstaan, werking en behandeling, nummer 49, 2011
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl   Kosten € 3,– plus verzendkosten
Helaas krijgen veel mensen, direct of indirect bij hun naasten, te maken met deze ziekte. In deze brochure wordt vanuit een ruimer perspectief naar kanker gekeken en speelt de strijd tegen kanker niet de boventoon. De ziekte manifesteert zich immers op verschillende niveaus. Dat betekent dat patiënt en arts ook op verschillende niveaus naar een passend antwoord op kanker kunnen zoeken. Het feit dat de medische wetenschap op een aantal punten succes boekt in het onderzoek naar kanker, neemt niet weg dat er daarnaast nog andere manieren zijn om met de ziekte om te gaan. Bij voorbeeld door het zelfgenezend vermogen van mensen te versterken, waardoor de kwaliteit van het leven beter wordt.
Zo biedt deze brochure voor iedereen die met kanker te maken heeft een beter begrip van deze ziekte en mogelijkheden om er mee om te gaan.

Andere uitgaven
Geld verbindt de BD voedselketen, Vidar brochure nummer 1, 2007
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl, andere uitgaven.
Kosten € 3,– plus verzendkosten

In deze brochure wordt de functie van het geld beschreven in de BD voedselketen. Wat kunt u met uw geld bijdragen aan een ontwikkeling naar gezonde voeding. Voor een bijdrage aan de wereld kunnen we vooral ons geld gebruiken. Onze persoonlijke intenties kunnen we meegeven aan het geld en zo de bd-beweging ondersteunen door te kopen wat we nodig hebben tegen een goede priojs. Door te lenen aan ondernemende mensen, zodat die hun plannen kunnen realiseren. Door te schenken aan mensen en instellingen die de persoonlijke ontwikkeling van studenten, boeren en andere ondernemers mogelijk maken.

Waardering maakt een mens schepper op aarde. Vidar brochure, nummer 3, 2009 Te bestellen via www.gezichtspunten.nl, andere uitgaven.
Kosten € 3,– plus verzendkosten

Door iets te waarderen kunnen we als mens op een magische manier waarde scheppen. Het geld is daar vervolgens transportmiddel voor, zodat deze waarde in tijd en ruimte verplaatst kan worden. Uiteindelijk moet deze scheppingsdaad weer ongedaan gemaakt worden. Daarbij speelt schenkgeld een belangrijke rol. Deze brochure kan u diepere inzichten verschaffen in de scheppingsmacht van mensen en in de sociaal economische gevolgen die daaruit voortkomen.

Daarnaast zijn nog enkele boeken beschikbaar met de titel:
“Samen leven moet je leren” Dit boek is in 1991 uitgekomen.
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl, andere uitgaven
Kosten € 5,– plus verzendkosten

Het bevat diverse gezichtspunten over het vormen van zogenaamde “nieuwe gemeenschappen” Dat zijn gemeenschappen waar we deel van uitmaken door daar zelf voor te kiezen. Hoe kunnen die gemeenschappen goed functioneren. Welke processen moeten er verzorgd worden en hoe kan het geld ons daarbij helpen? Het boek is een beetje als een leerboek geschreven. Het leest niet zo makkelijk weg, maar de inhoud is wel waardevol, ook als naslagwerk.

Kwintetten
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl, andere uitgaven
Kosten € 5,– plus verzendkosten

Kwintetten is een kaartspel dat lijkt op kwartetten. Het is een leuk spel voor jong en oud. Naast het spelplezier, wat bij een kaartspel hoort, wordt je inhoudelijk uitgedaagd; daarbij gaat het om het ontwikkelen van een bredere kijk op de maatschappij en op een duurzame ontwikkeling. Dit spel is gemaakt vanuit de overtuiging dat bijvoorbeeld een financiële crisis alleen opgelost kan worden vanuit een samenhangende kijk op natuur, economie, de rechtsstaat, cultuur en spirituele ontwikkeling.

Het spel bestaat uit drie rondes: roven, ruilen en associëren of samenwerken. Ronde één is vergelijkbaar met het traditionele kwartetten. Een zinvol spel voor deze tijd!

Waarom de naam kwintetten? Dit spel is opgebouwd uit twaalf sets van elk vijf kaarten. Elke kaart staat voor een levensgebied. Deze vijf levensgebieden vormen de grondslag van het spel:

-Het Geestelijk Leven
-Het Culturele Leven
-Het Rechts-Leven
-Het Economisch Leven
-Het Natuurlijk Leven