Bewerkte versie van de Landbouwcursus

Om de leesbaarheid en de toegankelijkheid van de Landbouwcursus van Rudolf Steiner te vergroten, heb ik de inhoud daarvan bewerkt. Hierbij heb ik getracht om de inhoud zoveel mogelijk overeind te houden maar bijzinnen en zaken die afleiden van de denkrichting te beperken.

Daarnaast heb ik voor het ledenblad van de BD vereniging, Dynamisch Perspectief, een aantal artikelen geschreven per hoofdstuk van de Landbouwcursus. In deze artikelen heb ik geprobeerd om de benadering van Rudolf Steiner te beschrijven zoals ik die heb opgepakt.

Via onderstaande link krijgt u toegang tot het geheel daarvan in pdf format. Ik heb voor elk hoofdstuk eerst mijn artikel geplaatst en daarna de bewerkte voordracht. Ik hoop dat op deze manier de Landbouwcursus voor veel meer mensen toegankelijk wordt en meer gaat leven bij het toepassen van de BD landbouwmethode.

U kunt er uiteraard ook voor kiezen om de onbewerkte versie te lezen. Zij is uitgegeven door uitgeverij Vrij Geestesleven, ISBN 9789 0603 858 14.

Landbouwcursuscompleet JS