Inflatie bestrijden door de rente te verhogen

Er dreigt inflatie en er dreigt ook een renteverhoging.
De redenering hierbij is, dat er door een renteverhoging minder geld in omloop komt, waardoor de prijzen zouden dalen.

Deze redenering lijkt toch wel heel onwaarschijnlijk, wanneer de inflatie ontstaat door hogere olieprijzen, die op hun beurt door schaarste worden veroorzaakt. Je moet dan wel heel ingewikkeld redeneren, om aan te kunnen tonen dat renteverhoging hierbij zou helpen.

Renteverhoging is een zo algemene economische maatregel, dat hij ongeschikt is om een vraagstuk op te kunnen lossen met zo’n duidelijk aanwijsbare reden. Het is alsof je met een bijl een splinter uit je vinger probeert te halen.

Eigenlijk zou de inflatie veel preciezer onderzocht moeten worden, voordat we maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door drie groepen producten van elkaar te onderscheiden, zoals energie, industriƫle producten en voedingsmiddelen.

Inflatie ontstaat, wanneer de verhouding tussen prijs en waarde verandert. De prijs wordt hoger, terwijl de waarde gelijk blijft. Inflatie wordt zichtbaar in de koopgeldcirculatie, oftewel in de stroom van dagelijkse transacties in die producten. Het kan zijn dat bij voedingsmiddelen inflatie bestaat en bij industriƫle producten op hetzelfde moment deflatie (prijzen gaan omlaag). Renteverhoging veroorzaakt dan alleen maar nog verdere onevenwichtigheden, omdat rente-veranderingen ook invloed hebben op heel andere zaken, zoals bijvoorbeeld op de huizenmarkt.

Inflatie moet beteugeld worden door op de oorzaken van die inflatie in te gaan. Als dat niet kan, zullen we prijsverhogingen gewoon moeten accepteren. In feite is het onzin om de prijsverhogingen van de olie in verband te brengen met inflatie. Deze prijsverhogingen hebben niets te maken met de hoeveelheid geld die in omloop is. Er wordt juist geld aan de circulatie onttrokken, omdat er meer voor olie betaald moet worden. Dat wordt ook beoogd bij het verhogen van de rente.

Daarom is de rente verhogen in dit verband onzin met onzin bestrijden. Daar kan dus niets goeds uit voortkomen.