BTW gaat omhoog en vennootschapsbelasting gaat omlaag

Er zijn dikke boeken geschreven over het belastingrecht. Het valt niet te ontkennen, dat het heffen van belasting goed is voor een maatschappij als geheel. Het gaat dan natuurlijk niet in de eerste plaats om de heffingen, maar om de bestedingen. Goede bestedingen van belastinggeld brengen een maatschappij vooruit.


Toch ook iets over de heffingen. Niemand vind het zomaar leuk dat hij belasting moet betalen, al zien de meeste mensen daar de noodzaak wel van in. Rudolf Steiner heeft aan het begin van de vorige eeuw al aangegeven dat belasting niet geheven zou moeten worden op inkomen of op winsten, maar op kosten. Toch heeft het nog lang geduurd voordat dit gezichtspunt enige navolging kon vinden. De afgunst ten aanzien van rijke mensen heeft ons heel lang parten gespeeld. Toch is het eigenlijk niet erg dat er rijke mensen bestaan. Het is wel belangrijk hoe zij aan hun geld komen, hoe zij hun vermogen beheren en hoe ze geld besteden.

Door de invoering van de BTW en door de vergroening van ons belastingstelsel de laatste jaren komen we langzaam maar zeker meer in de richting die Rudolf Steiner heeft aangegeven. In een artikel in de volkjkrant van 18 februari 2011 staat dat de BTW inkomsten van de eurolanden steeds verder omhoog gaan en dat de vennootschapsbelasting steeds minder van belang is. BTW veroorzaakt belastingheffing op kosten, omdat het bij elke kooptransactie geheven wordt.

Door belasting op winsten en inkomen te heffen, veroorzaakt men dat mensen min of meer gestraft worden voor activiteiten die ze ten dienste van medemensen hebben uitgeoefend. Ook wordt ontwijkgedrag bevorderd, zodat mensen kosten gaan maken om belasting te ontwijken.

Kosten veroorzaken echter altijd wel enige milieu vervuiling door gebruik van grondstoffen en energie en doen een beroep op mensen om zich niet vrijwillig voor de betaler in te spannen. Door belasting te heffen op kosten worden kosten duurder en kan vermijd-gedrag op kosten ontstaan.

Oftewel door de kosten wel te belasten en inkomsten niet, worden mensen in hun initiatieven niet afgeremd en worden krachten uitgeoefend om het milieu te sparen en onvrijwillige arbeid te voorkomen. De huidige praktijk in de eurolanden werkt gelukkig ook die kant op, of men het nu doorziet of niet.