Reacties op de actualiteiten

Basisinkomen is belangrijk als begrip

Wanneer we als maatschappij het geld introduceren als tegenwaarde bij transacties, maken we het leven onmogelijk voor diegenen die niet over voldoende geld kunnen beschikken, om welke redenen dan ook. Volgens mij is het dan een fundamentalistische en materialistische benadering dat daarom iedereen een basisinkomen zou moeten krijgen vanuit de overheid.

Het gaat er volgens mij meer om dat iedereen over een basisinkomen moet kunnen beschikken. Vervolgens is de vraag op welke wijze hij of zij  dat basisinkomen kan verwerven. Mensen die op een bepaald moment in hun leven onvoldoende in staat zijn om in hun basisinkomen te voorzien, moeten daarbij geholpen worden. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn doordat dat ze een baan krijgen aangeboden.

Juist de discussie over het basisinkomen kan ons brengen op de noodzaak dat arbeid en inkomen eigenlijk gescheiden beoordeeld moeten worden. De arbeidsvraag: “waar kan ik het beste mijn arbeid inzetten?”, is een economische vraag. Het is een vraag naar de capaciteiten van iemand en de behoeften in zijn omgeving. Het inkomensvraagstuk is een rechtsvraag. Worden de opbrengsten van prestaties eerlijk verdeeld en is het rechtvaardig dat sommige mensen niet kunnen beschikken over een basisinkomen terwijl anderen over idioot veel geld kunnen beschikken?

De vraag naar een basisinkomen is net zo relevant als de vraag naar de juiste prijs. Het antwoord is echter in beide gevallen niet een getal, maar een proces waarlangs oplossingen moeten worden gevonden. Aan de basis van deze zoekprocessen ligt dan de sociale hoofdwet ten grondslag:

Het zal een gemeenschap van mensen beter vergaan, naarmate de enkeling zijn behoefte niet bevredigt uit zijn eigen prestaties, maar uit prestaties van anderen. Dat wil zeggen naarmate hij zelf minder opeist van de resultaten van zijn arbeid en deze meer ter beschikking stelt aan anderen.

Dat beschikbaar stellen aan anderen kan de basis vormen van een basisinkomen voor diegenen die dat niet verkrijgen. Uiteraard moet dan wel met de werkelijkheid gerekend worden. Een gemeenschap die geen prestaties verricht heeft ook niets te verdelen voor een basisinkomen van de leden.

Tegelijk is het belangrijk om te kunnen zien waar extra winsten worden gerealiseerd, zonder dat daar kosten tegenover staan. Dergelijke geldstromen kunnen voor een basisinkomen worden benut. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan rente op leningen, aan huurinkomsten, waar de kosten van het gebouw al zijn voldaan en aan afschrijvingen waar de aktiva al zijn afgeschreven. We moeten als samenleving wegen vinden om dergelijke inkomsten te leiden naar mensen die een basisinkomen missen in plaats van ze op te laten potten door mensen en organisaties die het niet echt nodig hebben.

Tenslotte zal dan blijken dat de economie beter en met minder fluctuaties zal functioneren. Immers zo’n basisinkomen zal altijd in de economie uitgegeven worden. De productie van prestaties voor basisbehoeften zal niet tegen afbraakprijzen hoeven te gebeuren, omdat iedereen basaal kan betalen voor wat hij nodig heeft.

Hogere inkomens zouden geen hogere belasting moeten betalen

Hogere inkomens zouden geen hogere belasting moeten betalen!

Aan de ene kant ben ik het met deze stelling eens. Waarom zou je een hoger inkomen meer belasten? immers hoe hoger het inkomen hoe meer je van waarde bent geweest voor de maatschappij.

Aan de andere kant ben ik het er helemaal mee oneens. Dat komt doordat de meeste hoge inkomens niet uit arbeid worden verworven, maar doordat mensen zichzelf in een situatie  manouvreren waarin je rechten krijgt op een hoog inkomen. Het is dan de vraag of die rechten dan ook samenhangen met waardevorming voor anderen. Ten koste van wat hebben mensen dan een hoog inkomen verworven?

Het is zelfs maar de vraag in hoeverre iemand echt rechten kan verwerven op het geld dat naar hem toestroomt. Heeft bijvoorbeeld een kassiëre recht op het geld wat zij ontvangt? Natuurlijk niet zult u zeggen dat ontvangt zij namens de organisatie en dat geld moet worden herverdeeld onder al diegenen die de totale organisatie mogelijk maken.

In veel gevallen ontvangen mensen de tegenwaarde voor prestaties die zij echt niet alleen hebben geleverd. Het geld dat zij ontvangen moet ook dan natuurlijk weer worden herverdeeld over de maatschappij die hun prestaties mede mogelijk heeft gemaakt. Het lijkt mij dat deze werkelijkheid onvoldoende plek krijgt in de discussie over belasting op inkomen.

Nogmaals basisinkomen, reactie op Frank Kalshoven Volkskrant

Beste Frank,

Meestal kan ik een  aardig eind meekomen met de argumenten die je gebruikt om een bepaald standpunt in te nemen. In dit geval helaas niet.

Wanneer je het basisinkomen versimpeld tot gratis geld voor iedereen, raak ik je eigenlijk al een beetje kwijt.
Het gaat niet om gratis geld voor iedereen, maar om een basisinkomen voor iedereen.

Lees verder Nogmaals basisinkomen, reactie op Frank Kalshoven Volkskrant

Armoede en geld

Armoede ontstaat mede doordat het geld niet goed begrepen wordt

Armoede lijkt een fenomeen te zijn van alle tijden. Toch is dat niet helemaal waar. In kleine gemeenschappen, waar het geld nauwelijks toegang heeft, worden vaak alle mensen in de gemeenschap opgenomen. Ieder doet dan wat in zijn of haar vermogen ligt en alles wordt gezamenlijk gedeeld. Afwezigheid van armoede ka echter ook betekenen de aanwezigheid van slavernij. Dat is natuurlijk geen echte oplossing.

Lees verder Armoede en geld

Goedkope margarine bij Udea

Het onderstaande bericht is door Udea naar buiten gebracht:

Udea, totaalleverancier in biologische levensmiddelen, doet er alles aan om de concurrentiepositie van de biospecialist te versterken. Dit doet Udea onder ander door biologisch betaalbaar te maken en de prijsafstand tot biologisch in de supermarkt te verkleinen. Nu introduceert Udea margarines onder het merk Healthy Planet met prijzen die ongeëvenaard zijn in de natuurvoedingsspeciaalzaak! Een kuipje halvarine van 500 gram voor slechts € 1,79 voor de consument.

Hoe moet je nu tegen zo’n bericht aankijken?

Lees verder Goedkope margarine bij Udea