BD landbouw en broederschap

Broederschap in de BD-landbouw
Broederschap is een, tegenwoordig ondergewaardeerd, begrip uit de Franse revolutie. Mensen riepen tijdens deze revolutie om veranderingen, die ze samenvatten in de begrippen:vrijhei, geleijkheid en broederschap. Daarvoor kende men het begrip uit de religieuze sfeer, in de vorm van broederschappenals kloosterordes. Vanuit de bd-landbouw kan dit begrip weer opstaan en aanleiding zijn voor mensen om zich in nieuwe gemeenschappen te ontwikkelen. Broederschap vraagt nasmelijk om interesse in de medemens en verbinding met die medemens.

In het pdf document dat u hier kunt openen is het verslag van een lezing die in februari 2011 door mij op Valckenbosch in Zeist is gehouden. Daarin ga ik nader in op het begrip broederschap en het verband met de bd-landbouw in Nederland.

Verslag lezing over broederschap in de bd-landbouw.